Levetkőztük az árainkat. 15% kedvezmény a NYAR36 kóddal.

Fogyasztói panaszkezelési eljárás

INTERNET BUSINESS s.r.o. kereskedelmi társaság  székhely: Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, cégazonosító: 46 168 931. A cég a Bratislava I. kerületi bíróságon, az s.r.o. részlegben, 73832/B számon van bejegyezve, a cég képviselője Roman Melíšek ügyvezető igazgató, a www.lolipop.hu címen található webáruházon keresztül történő értékesítésre.

A panaszeljárás legfontosabb lépései:
●      Ha az átvételtől számított 24 hónapon belül hibát fedez fel a terméken, nézze meg a 10. pontot.
●      A kézhezvételt követően azonnal ellenőrizze, hogy a csomag rendben van-e. Ha nincs, tegyen kárbejelentést a szállító cégnél. Ez a legegyszerűbb módja a sérült csomagok reklamációjának, a csomagot a futárszolgálat visszaküldi részünkre, és mi új csomagot küldünk Önnek.
●      A reklamációkat 30 napon belül felülvizsgáljuk.
Ha a vételár visszatérítését választotta, a pénzt a panasz visszaigazolásának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek.

1. BEVEZETÉS

1.1. Ki az eladó? A jelen Panaszkezelési eljárás az INTERNET BUSINESS s.r.o. (a továbbiakban: "eladó" vagy “mi") által értékesített árukra vonatkozik. A vállalat székhelye: Údernícka 15, 851 01 Bratislava - Petržalka, azonosítószám: 46 168 931 (a továbbiakban "székhely címe").
1.2. Az ÁSZF része. A jelen Panaszkezelési eljárás az eladó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi.
1.3. A Panaszkezelési eljárás kizárólag a fogyasztó ügyfél számára készült. Fogyasztói ügyfél minden olyan személy (természetes személy), aki velünk szerződést köt, vagy egyéb üzleti tevékenységén vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül üzletet köt velünk (a továbbiakban: fogyasztó).
1.4. Hibás teljesítés. A Panaszkezelési eljárás az eladó és a fogyasztó, mint vevő (a továbbiakban: "fogyasztó", illetve "Ön") közötti termékértékesítés során a hibás teljesítésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásának szabályozására vonatkozik.
1.5. Mit találhat ebben a panaszkezelési eljárásban? A Panaszkezelési eljárás tájékoztatja a fogyasztókat a hibás vagy más módon sérült áruk reklamációjának feltételeiről, módjáról és lehetőségeiről is. Ezen szabályzatunkat a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvényre (a továbbiakban "Polgári Törvénykönyv") és a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. sz. módosított törvényekre alapozzuk.
1.6. Szerződéses garancia. A jótállási jogok esetében az ebből eredendő jogviszonyt konkrét jótállási feltételek szabályozzák.

2.       MELY ESETEKBEN VAGYUNK FELELŐSEK A HIBÁS TELJESÍTÉSÉRT

2.1.            Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az árunak az átvételkor? Felelősek vagyunk a vásárlóval szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan legyen. Különösen azért felelünk, hogy az áru a kézhezvétel pillanatában
2.1.1.         rendelkezik a felek közötti megállapodás szerinti jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig azokkal a jellemzőkkel, amelyeket mi vagy a gyártó leírtunk, vagy amelyeket a vásárló az áru jellegére tekintettel és az általunk vagy a gyártó által végzett hirdetések alapján elvárhat;
2.1.2.        megfelel arra a célra, amelyre azt rendeltetésszerűen használják, vagy amelyre az ilyen jellegű árut általában használják;
2.1.3.        minőségben vagy kivitelezésben megfelel az elfogadott félnek vagy az elfogadott minta vagy minta kivitelezésének, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy minta alapján határozták meg;
2.1.4.       a megfelelő mennyiségben, mértékegységben vagy súlyban van;
2.1.5.        megfelel a jogszabályi követelményeknek.
2.2.           Annak feltételezése, hogy az áru hibás. Ha a hiba az áru átvételétől számított egy éven belül jelentkezik, az áru átvételekor hibásnak minősül, kivéve, ha az ellenkezőjét bizonyítjuk.

3.       MELY ESETEKBEN NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÁRU HIBÁJÁÉRT, MELY ESETEKBEN NEM KÜLDHETI VISSZA NEKÜNK AZ ÁRUT


3.1.            Milyen hibákért nem vagyunk felelősek? A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a vásárlóval szemben az áru hibákért:
3.1.1.         ha az áru az átvétel időpontjában hibás, és az ilyen hiba miatt a vételárból előre árengedményt egyeztetünk;
3.1.2.        ha a hibát a szokásos használatból eredő elhasználódás okozta, vagy ha ez az áru jellegéből nyilvánvaló;
3.1.3.        ha a fogyasztó által okozott, és a nem megfelelő használat, tárolás, nem megfelelő karbantartás, a fogyasztó beavatkozása vagy mechanikai sérülés okozta, mindezt olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg a megfelelő hőmérsékletnek, porállóságnak, páratartalomnak, egyéb környezeti hatásoknak, és amelyeket közvetlenül mi vagy a gyártó határoz meg (általában a használati utasításban / termékcímkén), és/vagy ezt a törvény kötelezően előírja;
3.1.4.       ha a fogyasztó átalakította az árut, és ha a hiba a módosítás következtében keletkezett;
3.1.5.        ha az árut olyan körülmények között használja, amelyek nem felelnek meg az ajánlott hőmérsékletnek, porállóságnak, páratartalomnak, kémiai és mechanikai hatásoknak, amelyeket az eladó vagy a gyártó közvetlenül meghatároz, vagy amelyeket a törvény előír;
3.1.6.        a hibát rajtunk kívülálló külső esemény (pl. természeti esemény) okozta.
3.2.           Milyen esetekben nem küldheti vissza az árut?
3.2.1.        olyan csomagolt áru esetében, amely higiéniai okokból nem használható újra, vagy olyan áru, amelyet már a fogyasztó használt (pl. ha a fogyasztó megsérti az áru védőcsomagolását vagy megsérti a biztonsági csomagolást, vagy ha az árut egyéb módon szennyezi);
3.2.2.       egyéb áru, amennyiben az áru higiéniai vagy egyéb zárt csomagolásban van, és higiéniai vagy egészségügyi okokból nem küldhető vissza;
3.2.3.       ha az általunk szállított áru visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval;
3.2.4.      a fogyasztó kívánságai alapján testre szabott áru.
3.3.           A már kicsomagolt, romlandó vagy higiéniai csomagolással ellátott termék visszaküldése hozzánk. Elsősorban a hatályos higiéniai előírásoknak való megfelelőség fontos számunkra. Előfordulhat, hogy olyan árut szeretne visszaküldeni részünkre (elállni az adásvételi szerződéstől), amelyet már kicsomagolt, vagy amelynek higiéniai vagy zárt csomagolása sérült, és az áru már nem használható (ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az áru például szállítás közben sérült vagy bizonyíthatóan romlott állapotban érkezett meg). Ön elfogadja, hogy ilyen esetekben (ha az árut visszaküldi, pl. a higiéniai csomagolásból kivett árut vagy csomagolt élelmiszert, amelynek védőcsomagolása sérült, így az áru nem használható tovább) jogosultak vagyunk elutasítani az elállást, és az Ön költségére visszaküldeni az árut. Ha ez nem lehetséges (pl. higiéniai okokból vagy a védőcsomagolás sérülése miatt), jogosultak vagyunk az árut azonnal megsemmisíteni.

4.       AZ ÁRU ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.           Gondosan ellenőrizze a csomag tartalmát. A fogyasztó köteles az árut átvételkor megvizsgálni, és meggyőződni annak tulajdonságairól (különösen arról, hogy a megfelelő típusú árut kapta-e, az áru a megállapodás szerinti minőségű-e, az áru tartalmaz-e mindent, amit a csomagolás szerint tartalmaznia kell).
4.2.          Mikor nem lehet az árut reklamálni. A fogyasztónak nincsenek jogai a hibás teljesítésből, ha a hiba:
4.2.1.       a szokásos gondos eljárás alkalmazásával az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában is megjelent, vagy
4.2.2.      ha az árut az adásvételi szerződés megkötésénél később adják át, akkor közvetlenül az átvételkor.
4.2.3.      A fogyasztót nem illeti meg a hibás teljesítés joga akkor sem, ha a fogyasztó az átvételt megelőzően tudta, hogy az áru hibás; vagy
4.2.4.       ha a fogyasztó okozta a hibát.

5.       HA AZ ÁRU A SZÁLLÍTÁS SORÁN SÉRÜLT MEG

5.1.            A csomagolás ellenőrzése az áru átvételét megelőzően a futártól a szállítás időpontjában. A futártól való átvételekor ellenőrizze a küldemény csomagolásának sértetlenségét. A küldemény átvételével megerősíti, hogy a küldeményt nyilvánvaló hibák nélkül vette át. Ha a csomagolás sérült, közvetlenül a futárszolgálatot értesítse, és reklamálja a sérülést. A csomagot így a futár nem kézbesíti. Ez a legegyszerűbb módja a sérült csomaggal kapcsolatos reklamáció kezelésének, a csomagot a futárszolgálat visszaküldi részünkre, és mi pedig új csomagot küldünk Önnek.
5.2.           Ha a csomag átvételét és kicsomagolását követően tapasztalja, hogy a csomag tartalma sérült. Hogyan tovább? A küldemény átvételét követően azonnal, de legkésőbb a küldemény kézhezvételétől számított három (3) napon belül értesítsen minket, pl. a reklamációs űrlap kitöltésével. Itt kérjük írja meg személyes adatait, e-mail címet, amely segítségével az árut megrendelte, beleértve és jelölje meg az árut, amelyet a reklamációba foglal. Ideális esetben kérjük, csatolja a megrendelés azonosítót (pl. számla másolat formájában), a hiba fényképes dokumentációját és az áruval kapcsolatban észlelt probléma leírását is. Mindezek az információk segíthetnek a reklamáció gyorsabb feldolgozásában.
5.3.           Mikor nem lehet többé új szállítást igényelni? Felhívjuk figyelmét, hogy ha a küldemény kézhezvételét követő negyedik (4.) napon vagy később nyújt be reklamációt, nagyon valószínűtlen, hogy a futárszolgálat elfogadja az ilyen igényt. A sérült küldeményre vonatkozó késedelmes igénylése miatt kárunk keletkezhet (a sérült küldeményt a futárszolgálat az Ön késedelmes igénylése miatt nem téríti meg), és jogosultak vagyunk arra, hogy ezt a kárt behajtsuk Öntől. Őrizze meg a csomagot, és készítsen róla fotódokumentációt (hogy a sérült áru, csomagolás, belső tartalom jól látható legyen).
5.4.          Mi az eljárás, a bejelentést követően? Amint megkaptuk a kitöltött reklamációs űrlapot vagy a sérült áru kárigényléséhez szükséges összes adatot, megkezdjük a kárigény elbírálását. Ha szükséges, ügyfélszolgálatunk munkatársa telefonon vagy e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy egyeztesse a következő lépéseket. Ez általában 3 munkanapon belül várható. Bármikor kapcsolatba léphet velünk telefonon a +36 20 236 0275 telefonszámon vagy e-mailben az info@lolipop.hu e-mail címen, hogy tájékozódjon a reklamációja státuszáról.

6.       HA MÁS ÁRUT KAPOTT KÉZHEZ

6.1.            Hogyan kell eljárni, és milyen információkra van szükségünk? Ha rossz árut, rossz mennyiséget vagy más színű árut kapott, vagy teljesen más árut, amit nem rendelt meg stb., kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a lehető leghamarabb az info@lolipop.hu e-mail címen és/vagy a reklamációs űrlapon keresztül. Itt kérjük írja meg személyes adatait, e-mail címet beleértve, amely segítségével az árut megrendelte, és jelölje meg az árut, amelyet nem kapott meg vagy mást kapott helyette. Ideális esetben kérjük, csatolja a megrendelés azonosítót (pl. számla másolat formájában), a hiba fényképes dokumentációját és a hiányzó vagy nem megfelelő áruval kapcsolatban észlelt probléma leírását is. Mindent megteszünk az ilyen hibák elkerülése érdekében, gondosan ellenőrizzük a feladott árut, de mi is hibázhatunk. Előre is elnézést kérünk a rendelésekkel kapcsolatos esetleges eltérésekért, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a reklamációs folyamat a lehető legkényelmesebb legyen és a lehető leggyorsabban megoldódjon.
6.2.          Mi történik ezután? Miután kitöltötte és elküldte a sérült vagy hibás küldeményre vonatkozó reklamációs űrlapot, visszaigazolást küldünk Önnek az e-mail címére igénye beérkezéséről. A lehető leggyorsabban mindent ellenőrünk, és felvesszük Önnel a kapcsolatot a további lépések egyeztetése érdekében. Bármikor kapcsolatba léphet velünk telefonon a +36 20 236 0275 telefonszámon vagy e-mailben az info@lolipop.hu e-mail címen, hogy tájékozódjon a reklamációja státuszáról.

7.       AZ ÁRU HIBÁJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ÁTVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 14 NAPON BELÜL

7.1.            Ha az áru átvételétől számított 14 napon belül tapasztalja, hogy az áru hibás.  Ha a kézhezvételtől számított legfeljebb 14 napon belül hibát észlel a vásárolt árun, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk lehetőleg a info@lolipop.hu e-mail címen és/vagy a reklamációs űrlapon keresztül.
7.2.           Csökkenhet az áru értéke? Teljes mértékben tiszteletben tartjuk, hogy az áru átvételétől számított 14 napon belül joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Az árut mindenképpen eredeti állapotban, tehát sértetlen és zárt eredeti vagy higiénikus csomagolásban kell visszaküldeni. Erre nincs lehetősége, ha az áru hibáját az átvételtől számított 14 napon belül fedezte fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos jogszabály értelmében Ön felel az áru értékcsökkenéséért. A fent említettekre tekintettel, azt javasoljuk, hogy a legmegfelelőbb eljárás a hibás áru (vagy a szállítás következtében megsérült áru) reklamációja. Nem kell attól tartania, hogy a reklamációs eljárás hosszabb időt vesz igénybe, mint az áru átvételétől számított 14 napon belüli visszaküldésére vonatkozó eljárásunk.
7.3.           Hogyan tovább? Miután kitöltötte és elküldte a sérült vagy hibás küldeményre vonatkozó reklamációs űrlapot, visszaigazolást küldünk Önnek az e-mail címére igénye beérkezéséről. A lehető leggyorsabban mindent ellenőrünk, és felvesszük Önnel a kapcsolatot a további lépések egyeztetése érdekében. Bármikor kapcsolatba léphet velünk telefonon a +36 20 236 0275 telefonszámon vagy e-mailben az info@lolipop.hu e-mail címen, hogy tájékozódjon a reklamációja státuszáról.

8.       AZ ÁRU HIBÁJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ÁTVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 14 NAP UTÁN

8.1.           A fogyasztó az alábbi határidőn belül jogosult élni az árucikkekben előforduló hibák miatti reklamációs jogával:
8.1.1.       10 000 Ft és 100 000 Ft közötti értékű áruk esetében az áru kézhezvételét követő egy év;
8.1.2.      100 001 Ft és 250 000 Ft közötti értékű áruk esetében az áru kézhezvételét követő két év;
8.1.3.      250 001 Ft feletti értékű áruk esetében az áru kézhezvételét követő három év; 
KIVÉVE azokat az árukat, amelyek esetében a csomagoláson, a címkén, az árukat kísérő használati utasításon vagy a reklámban más jogszabályoknak megfelelően feltüntetik azt az időtartamot, amely alatt az áru használható (azaz a minimális élettartamot / szavatosság), a minőségi garanciára (szerződéses garancia) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
8.2.          Mi történik a határidő lejárta után? A határidő lejárta után a hibás árura vonatkozó reklamációs jog nem gyakorolható. Ha a kérdéses áru esetében ez lehetséges, akkor ez a határidő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt Ön nem használhatta az árut, mert az jogos reklamációs eljárás alatt állt. Bár mindig igyekszünk a reklamációkat a fogyasztó elégedettségére rendezni, egyes termékeket a csomagoláson/címkén/csomagolási tájékoztatóban szereplő utasításoknak megfelelően kell kezelni - ellenkező esetben azok megsérülnek. Ezekben az esetekben, még ha a reklamációs 24 hónapos időszak még nem is telt le, nem tudjuk elfogadni az Ön panaszát (a jelen panaszkezelési eljárás 3.1.3. vagy 3.1.5. pontja).
8.3.          Mi a teendő, ha panaszt szeretnék tenni? Az áru hibájából eredő jogok gyakorlásához a fogyasztónak ki kell töltenie és be kell nyújtania ezt a reklamációs űrlapot, vagy más módon kapcsolatba kell lépnie velünk, különösen a következőket feltüntetve
8.3.1.       keresztnév és vezetéknév;
8.3.2.      e-mail cím, amely segítségével az árut megrendelte;
8.3.3.      telefonszám;
8.3.4.      a reklamáció tárgyát képező áru azonosítószáma;
8.3.5.      a hiba leírása saját szavaival;
8.3.6.      a reklamáció rendezésének módja, miközben a fogyasztó nem jogosult a panaszkezelés választott módját előzetes hozzájárulásunk nélkül megváltoztatnia;
8.3.7.      szállítási címe az áru visszaküldésére a reklamációs eljárás lezárását követően.
8.4.          Visszaigazoljuk a reklamáció beérkezését. Amint megkaptuk a reklamációs űrlapot vagy a hibás áru reklamációjához szükséges összes adatot, megkezdjük a reklamáció kezelését. Az a pillanat, amikor Öntől megkapjuk a reklamáció részleteit, az árura vonatkozó reklamáció részleteinek kézhezvételének pillanatának tekintendő.
8.5.          Hol tehetek panaszt? Panaszt a info@lolipop.hu e-mail címen vagy reklamációs űrlapon keresztül tehet. A reklamált terméket a következő címre küldheti vissza: Expandeco Kft. - Internet Business, 1142 Budapest, Tatai u. 95.
8.6.          A reklamált áru visszaküldése az eladónak. Az árut hiánytalanul, sérülésmentesen (a kifogásolt hiba kivételével), lehetőleg az eredeti, sérülésmentes csomagolásban kell visszaküldeni, hogy a helyes higiéniai eljárás elveinek eleget tudjunk tenni.
8.7.          Kit terhel a reklamált áru szállításának költsége? A reklamált áru hozzánk történő visszaszállításának költsége a fogyasztót terheli. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldött árukat nem vesszük át, ha azt utánvételes költséggel küldi. Ha a reklamációja jogosnak bizonyul, akkor jogosult az indokolt reklamációval kapcsolatban ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. Ezek a költségek a legalacsonyabb szükséges költséget jelentik (azaz az áruknak az elérhető legolcsóbb szállítóeszközzel történő elküldésének költségét). E költségek megtérítésére vonatkozó igényt legkésőbb a hibás teljesítésre vonatkozó jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő lejártát követő egy (1) hónapon belül kell benyújtani. Ebből a célból kérjük, hogy szkennelje be a bizonylatot, és küldje el a kapcsolattartó e-mail címünkre: info@lolipop.hu.
8.8.          Megerősítés. A reklamált áru kézhezvételét követően az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk a reklamáció kézhezvételéről és annak tartalmáról.

9.       A PANASZ ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

9.1.            Mikor fejeződik be a reklamációs eljárás? A törvény (Polgári Törvénykönyv) a kifogásolási jog gyakorlásától számított harminc (30) napot határoz meg a panasz feldolgozására. Ezen időszakon belül a panaszeljárást általában lezárjuk. Az Ön elégedettsége és bizalma fontos számunkra, ezért igyekszünk mindent a lehető leggyorsabban, általában 7 munkanapon belül elintézni.
9.2.          Reklamáció elbírálása. Általában a szükséges dokumentáció (fényképek és egyéb, az áru hibájának megítéléséhez szükséges adatok) beérkezését vagy a reklamált áru hozzánk történő visszaszállítását követő három (3) munkanapon belül a hiba azonnali értékelését végezzük el, és előzetes véleményünkkel - leggyakrabban telefonon - felvesszük a kapcsolatot a fogyasztóval. A hiba szakszerű értékeléséhez szükséges idő (pl. szükség lehet arra, hogy a beszállítónk vagy a gyártó segítségét kérjük) nem számít bele ebbe az időtartamba.
9.3.           Ha az áru hibás. Abban az esetben, ha a reklamált áru hibásnak bizonyul, a reklamációs eljárást legkésőbb harminc (30) napon belül le kell zárni a hibajog gyakorlását követően. Indokolt esetben a meghatalmazott munkatársunk hosszabb határidőben is megállapodhat a fogyasztóval. Kötelesek vagyunk a lehető legrövidebb határidőn belül kérni Öntől a dokumentáció kitöltését.
9.4.          Ha az áru nem bizonyul hibásnak. Abban az esetben, ha az áru nem bizonyul hibásnak, tájékoztatni fogjuk Önt a további lépésekkel kapcsolatban.

10.    A REKLAMÁCIÓ MEGTÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA

10.1.         Ami befolyásolja a jogaimat. A fogyasztó választása a követelés kezelésének módjára vonatkozóan attól függ, hogy a hibás teljesítés jelentős vagy nem jelentős szerződésszegésnek minősül-e.
10.2.        Jelentős szerződésszegés. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegésnek minősül, a fogyasztó a következőkre jogosult:
10.2.1.     a hiba nélküli új áru vagy az áru hiányzó részének pótlására; vagy
10.2.2.    az áru kijavítására (ha ez az áru jellegére tekintettel lehetséges és célszerű), vagy
10.2.3.    ésszerű árengedményre a vételárból, vagy
10.2.4.    a szerződéstől való elállásra.
10.3.        Nem jelentős szerződésszegés. Ha a hibás teljesítés nem lényeges szerződésszegésnek minősül, a fogyasztó a következőkre jogosult:
10.3.1.     új, hibátlan áru szállítására vagy a hiányzó áru pótlására, vagy
10.3.2.    ésszerű árengedményre a vételárból.
10.4.        Ön határozza meg, hogyan kezeljük a panaszt. Ha nem, akkor megkérjük Önt erre. A fogyasztó köteles közölni velünk, hogy milyen jogot választott a hibás teljesítésből a hiba bejelentésekor (pl. reklamációs űrlap kitöltésével és elküldésével) vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül. A fogyasztó a hozzájárulásunk nélkül nem változtathatja meg a választott jogát. Ha ésszerű időn belül nem javítjuk ki a hibákat, vagy ha értesítjük Önt arról, hogy nem fogjuk kijavítani a hibákat, Ön a kijavítás helyett a vételárból ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől.
10.5.        Ha nem dönt időben arról, hogyan akarja rendezni a reklamációt. Ha olyan helyzet áll elő, hogy Ön nem választja meg időben a hibás teljesítéshez való jogát (a reklamációs eljárás 10.4. pontja szerint), akkor ugyanolyan jogok illetik meg, mint a nem lényeges szerződésszegés esetén.
10.6.        Új áru szállítása? Igényelheti az új, hibátlan áru szállítását, kivéve, ha ez a hiba jellegére tekintettel ésszerűtlen, de ha a hiba csak az áru egy részét érinti, akkor csak az adott rész kicserélését kérheti; ha ez nem lehetséges, akkor elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, Ön jogosult a hiba ingyenes kijavítására.
10.7.        Ismételt reklamáció vagy több hiba. Joga van új áru szállítására vagy alkatrész cseréjére még javítható hiba esetén is, ha a javítást követően a hiba ismétlődő megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut. Ebben az esetben joga van az adásvételi szerződéstől való elállásra is. Ha nem áll el a szerződéstől, vagy ha nem él a hibátlan új áru leszállításával, az áru egyes részeinek kicserélésével vagy javítására vonatkozó jogával, akkor ésszerű árengedményt igényelhet.
10.8.        Ésszerű kedvezmény? Ön akkor is jogosult ésszerű árengedményre, ha nem tudunk Önnek új, hibátlan árut szállítani, alkatrészt cserélni, vagy ha nem tudjuk ésszerű időn belül megoldani a javítást, vagy ha a javítás megoldása jelentős nehézséget okozna Önnek.
10.9.        Egyéb jogok. Mielőtt élne a vételárból való engedményre vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó jogával, jogosultak vagyunk a hiányzó dolgot pótolni, vagy bármely más jogszerű hibát kijavítani. Jogunkban áll egyéb hibákat az áru kijavításával vagy új áru szállításával orvosolni; a választás nem okozhat indokolatlan költségeket a vásárlónak. Ha nem sikerül vagy nem vagyunk hajlandóak időben kijavítani az áru hibáját, a fogyasztó követelhet árengedményt a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. A fogyasztó a mi hozzájárulásunk nélkül nem változtathatja meg a reklamáció igényét.
10.10.      Az eredeti áru visszaküldése. Ha a reklamációt új áru szállításával rendezzük, Ön köteles az eredetileg kézhez kapott árut visszaküldeni részünkre (kivéve, ha nem állapodunk meg másként). A fogyasztó nem kérheti új áru szállítását (és nem mondhatja fel az adásvételi szerződést sem), ha az áru nem abban az állapotban küldhető vissza, amelyben átvette; ez nem vonatkozik a következő helyzetekre:
10.10.1.    az áru hibájának megállapítása céljából végzett vizsgálat eredményeként az állapot megváltozott, vagy
10.10.2.   a fogyasztó a hiba felfedezése előtt használta az árut, vagy
10.10.3.   ha a fogyasztó nem az ő tevékenységével vagy mulasztásával okozta az áru változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét, vagy
10.10.4.   ha a fogyasztó az árut a hiba felfedezése előtt eladta, ha a fogyasztó az árut elfogyasztotta, vagy ha a rendes használat során az árut megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, a fogyasztónak vissza kell küldenie nekünk azt, amit még vissza tud küldeni, és kártalanítania kell minket olyan mértékben, amilyen mértékben az áru használatából hasznot húzott.

11.    A REKLAMÁCIÓ LEZÁRÁSA

11.1.           Termék visszaküldés. Ha a reklamált árut futárszolgálat küldte el részünkre reklamáció céljából, a reklamáció feldolgozása után automatikusan elküldjük az Ön által megadott címre. Szükség esetén közöljük a reklamáció elutasításának okait.
11.2.          A vételár visszatérítése. Abban az esetben, ha a reklamáció jogosnak bizonyul, és Ön jogosan kéri a vételár visszatérítését a reklamáció rendezésének módjaként, legkésőbb a reklamáció rendezésének módjáról szóló visszaigazolás megküldésének napjától számított 14 munkanapon belül visszatérítjük a kifizetett vételárat az Ön által a reklamációs űrlapon megadott bankszámlára.
11.3.          A reklamált áru átvétele. Ön köteles a reklamált árut a reklamációról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvenni. Ezen időszakot követően jogosultak vagyunk a Polgári Törvénykönyv szerinti tárolási díjat felszámítani. A napi tárolási díj 330 Ft.
11.4.         Igénybe nem vett áruk értékesítése. Ha Ön a követelés rendezéséről szóló értesítéstől számított 6 hónapon belül nem veszi át a rendezett reklamációból származó árut, fenntartjuk a jogot, hogy eladjuk az árut, és a bevételt a raktározási költségek kifizetésére fordítsuk.
11.5.          Kötelezettség a reklamált áru átvételekor. Köteles az átvételkor ellenőrizni a reklamált áru teljességét is, különösen azt, hogy az szállítmány tartalmazza-e mindazt, amit tartalmaznia kell. A későbbi kifogásokat már nem vesszük figyelembe.

12.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1.          Törvényes jogok. A fogyasztó törvényes jogait ez a panaszkezelési eljárás nem érinti.
12.2.         Hatályosság. Ez a (kizárólag fogyasztóknak szóló) Panaszkezelési eljárás 2023. november 01-től érvényes, és a korábbi Panaszkezelési eljárások helyébe lép.
Beolvasás ...