Szerződési feltételek

Az lolipop.hu internetes webáruház üzletszabályzatát a többször módosított kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései és más, általános érvényű jogszabályok szabályozzák.

1. A fogalom meghatározása

Hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik, a következő kifejezések az alábbiakat jelentik:
 • Eladó vagy szolgáltató - INTERNET BUSINESS s.r.o., 851 01 Bratislava, Údernícka 9 - cégjegyzékszám: 46 16 89 31, adószám: 30519604-2-51, e-mail: info@lolipop.hu, telefonszám: +36 20 236 0275
 • Ügyfél, vásárló vagy vevő - olyan természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi kapcsolatba lépett az eladóval
 • Áruk vagy termékek - az internetes áruház érvényes katalógusában és árlistájában felsorolt termékek
 • Minden kérdésben a vásárló és az eladó között, amely nincs ezek által az ÁKF szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
 • A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.
  Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

2. Termékek megrendelése és szállítása

Megrendelés a jelen webloldalon keresztül

Ezen a weblapon keresztül történő vásárlás ugyanolyan szabványos, mint a többi internetes áruházban. Az első vásárlás előtt nem szükséges regisztrálni. A termékkatalógusban kategóriák szerint lehet tájékozódni, és azon belül megjeleníthető a termékek előnézete. A termék előnézetére kattintással a termék megjelenik részletesebb leírással. Ha úgy dönt, hogy az adott terméket megvásárolja, egyszerűen kattintson a „kosárba tesz” gombra, amely hozzáadja a terméket a kosarához, amelynek összefoglalója megjelenik az oldal fejlécében. A kosár részletes megjelenítése/összefoglalója lehetővé teszi a kiválasztott termék darabszámának módosítását, vagy akár a törlését.

Fizetési módok

Szabványosan a fizetés utánvétellel történik a termék átvételekor a GLS futártól, vagy az eladó bankszámlaszámára történő utalással, bankkártyával online vagy a Comgate internet banking szolgáltatáson keresztül. 

Kézbesítési határidő és a termék kiszállítása

A szokásos kézbesítési határidő a 13 óráig leadott megrendelés esetén a következő munkanap.
A szokásos kézbesítési határidő a 13 óra után leadott megrendelés esetén a második munkanap.
A maximális kézbesítési határidő a megrendeléstől számított 30 nap.

Ha a kiszállításról történt értesítést követő egy héten belül nem kapja meg a terméket, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Postaköltség és csomagolási díj

A csomagolás díját a termék ára tartalmazza. A postaköltséget a vásárló fizeti a megrendelés összegétől függően, az aktuális árlista szerint: ITT

3. Árak

A terméklistát és az eladási árakat a katalógus tartalmazza. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a katalógust és az árakat aktualizálja a termék gyártójának, illetve forgalmazójának árváltoztatása esetén, akitől az eladó az árut beszerzi.
Az árak tartalmazzák a 27% ÁFA-t.
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek. A kedvezmények nem kombinálhatók. A kedvezményes árura további kedvezmény nem érvényesíthető.

4. Megrendelés törlése

Az eladó jogosult a megrendelést törölni (a távollévők között kötött adásvételi szerződéstől elállni) abban az esetben, ha a vevő érvénytelen / hamis adatokat ad meg. A megrendelés törléséről a vevő e-mailen vagy telefonon keresztül kap értesítést, és abban az esetben, ha a vételárat vagy annak egy részét megfizette, a pénzeszközök az általa megadott bankszámlaszámra 14 napon belül visszautalásra kerülnek.

vevő jogosult a megrendelést törölni (a távollévők között kötött adásvételi szerződéstől elállni) a termék megrendelésétől számított 14 napon belül bármikor, akkor is, ha a terméket még nem vette át.
A megrendelés törlését a vevő írásban vagy elektronikus módon e-mailben is közölheti. A termék visszaküldésének költségét a vevő viseli.
 
A megrendelés törlésére (szerződéstől történő elállásra) használhatja szerződéstől történő elállásra vonatkozó nyomtatványt.

5. A termék visszaküldése

A vevő jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni a termék átvételétől számított 30 munkanapon belül.

A fogyasztó nem mondhat le a szerződéstől: olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. a szexuális segédeszközök, kozmetikai termékek, krémek, masszázsolajok). Az ilyen termékek visszavétele az Eladótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel, vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai, vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.


A visszaküldendő terméket a vevő az eladó alábbi címére köteles küldeni:

A cím kizárólag egy levelezési cím (visszaküldés, reklamáció stb.). A címen nincs üzletünk.
EXPANDECO – Lolipop

East Gate Business park B1 - Magyar Posta
Fót 2151
Hungary

A vevő a terméket hagyományos postai úton köteles visszaküldeni. Az utánvétellel feladott csomag nem kerül átvételre. Javasoljuk a küldemény bebiztosítását.
 
Ha a vevő visszaküldi az árut, az eladó a termék visszajuttatásáról szóló értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a megrendelőnek a termékért fizetett teljes összeget és a szállítási díj alapösszegét, beleértve a utánvételt is (azaz a szállításért olyan összeg kerül visszafizetésre, ami megfelel a kézbesítés - beleértve az utánvételt is - legolcsóbb módjának).

A termék visszaküldésének lehető leggyorsabb elintézése érdekében kérjük, hogy az alábbi leírás szerint járjon el.

6. Reklamáció

A reklamációs rendet a Magyar Köztársaság és az Európai Unió hatályos jogszabályai szabályozzák.

A minőségileg kifogásolható vagy sérült termékre vonatkozó általános reklamáció

Reklamációt csak az lolipop.hu oldalon vásárolt, kifizetett termék vonatkozásában lehet benyújtani, és csak a jótállási idő alatt, amely minden termék esetében 2 év. A reklamáció rendezése a hatályos polgári törvénykönyvnek megfelelően történik. Az eladó köteles a reklamációt legkésőbb 30 napon belül elintézni.
A termék természetét és jellegét tekintetve a termék hibáit nem javítjuk. A reklamáció során választhat, hogy a terméket egy az egy arányban kicseréljük, visszatérítjük a kifizetett összeget vagy felár/visszafizetés mellett más termékre cseréljük.

A reklamáció lehető leggyorsabb elintézése érdekében kérjük, hogy  az alábbi útmutató szerint járjon el.

7. Alternatív vitarendezés

 • Az eladó előnybe részesíti a jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését, és ezért, ha a vásárló nem elégedett a reklamáció elintézésével, vagy úgy érzi, hogy megsértette a jogait az eladó, annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, lépjen az eladóval kapcsolatba ezen az e-mail címen keresztül: info@lolipop.hu. A vásárló ezen a téren 1997. évi CLV. törvény alapján békéltető testületi eljárását kezdeményezhet.
 • A fogyasztó jogosult panaszt benyújtani az alternatív vitarendezési platform online vitarendezése keretében, amely elérhető online az alábbi linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

8. Jótállási idő

Valamennyi árusított termékre a törvény által előírt 24 hónapos jótállási idő vonatkozik.
A termék kicserélése vagy reklamációja esetén a 24 hónapos jótállási idő a termék átvételétől ismételten elkezdődik.

9. Személyes adatok védelme

A többször módosított személyes adatok védelméről szóló Tt. 122/2013 sz. törvény értelmében a megrendelés elküldésével a vásárló engedélyt ad részünkre, hogy az Internet Business s.r.o. adatkezelőként rögzítse, feldolgozza vagy felhasználja az Ön személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), az itt hivatkozott törvénynek megfelelően.  A személyes adatok megadása önkéntes. Ön bármikor kérheti az Ön által megadott adatok törlését vagy kijavítását. Az Ön adatait 10 évig tartjuk nyilván.

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy
 • a terméket a megadott címre továbbíthassuk
 • a számlákat és megrendeléseket könyvelési célokból dokumentáljuk
 • időnként hírlevelet küldjük Önnek (bármikor leiratkozhat)

Az eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelő semmilyen személyes adatát és a megrendelőre vonatkozó más információt harmadik félnek nem ad át. Kivételt képez a fuvarozónak szükségszerűen átadandó, megrendelőre vonatkozó személyes adatok, valamint ha a törvény azt megköveteli.

10. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban kifejezetten nem rendezett jogviszonyok és feltételek, valamint a feltételek nem teljesítéséből eredő esetleges viták vonatkozásában a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az eladó és a megrendelő nem felel a jelen feltételekből eredő kötelezettség késedelmes teljesítéséért, ha az ilyen késedelmet a felelősségi körén kívüli körülmény okozta, és az érintett fél jogosult a kötelezettségei teljesítési határidejének észszerű meghosszabbítására.

11. Felügyeleti hatóság

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
Pozsonyi kerületért felelős Felügyelőség
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
műszaki termékfelügyeleti és fogyasztóvédelmi főosztály
tel.: 00421 02/58272 172-3
fax: 00421 02/58272 170

A jelen feltételek 2018.11.14. napján léptek hatályba. Utoljára módosítva: 2022.04.22.
Beolvasás ...