ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a www.lolipop.hu webhelyen található online webáruházon keresztül történő termékértékesítésre.

INTERNET BUSINESS s.r.o. kereskedelmi társaság 

székhely: Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, cégazonosító: 46 168 931. A cég a Bratislava I. kerületi bíróságon, az s.r.o. részlegben, 73832/B számon van bejegyezve, a cég képviselője Roman Melíšek ügyvezető igazgató.

A legfontosabb információk röviden:
  • Az online rendelés során kiválaszthatja a fizetési és a szállítási módot.
  • Amennyiben a kiválasztott áru raktáron van, vállaljuk, hogy a kosárban megjelölt időpontban kiszállítjuk, további információkat lásd a 8. pontban.
  • A fogyasztónak joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől.
  • A reklamációval, cserével és visszaküldéssel kapcsolatos további információkat a webáruházunkban talál. Az árucikkek jellegéből adódóan kizárólag eredeti állapotban és a higiénikus csomagolásból nem eltávolított árucikkek küldhetők vissza.
  • Vásárlóink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Azt, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, miért és hogyan, az adatvédelmi irányelvünkben találja meg.

1. ELÉRHETŐSÉGEK

1.1. A webáruház üzemeltetője:
INTERNET BUSINESS s.r.o.
székhely: Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika (a továbbiakban "székhely címe")
azonosítószám: 46 168 93,
adószám: SK2023284956,
bejegyezve: Bratislava I. kerületi bíróságon, az “s.r.o.” részlegben, 73832/B számon, a cég képviselője Roman Melíšek ügyvezető igazgató (a továbbiakban „INTERNET BUSINESS s.r.o.“, „eladó“ vagy „mi“).
Telefonszám: +36 20 236 0275
E-mail: info@lolipop.hu

1.2. Termék reklamáció és visszaküldés:

Az árucikk visszaküldésének címe:
Expandeco Kft. - Internet Business, 1142 Budapest, Tatai u. 95
Telefonszám:  +36 20 236 0275
E-mail: info@lolipop.hu

2. JOGI SZABÁLYOK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Itt a kapcsolatunkat szabályozó törvényekről olvashat, továbbá arról, hogy mit vásárolhat nálunk, és nem hiányoznak egyéb alapvető információk sem.

2.1. Jogválasztás. Az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban "ÁSZF") a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban "Ptk.") alapján szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a www.lolipop.hu címen található webáruházunkon keresztül közöttünk és a fogyasztók vagy vállalkozók (a továbbiakban "Vevő" vagy "Ön") között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban "adásvételi szerződés") kapcsán vagy annak alapján keletkeznek.

2.2 E-shop. A webáruházat a www.lolipop.hu címen található weboldalon (a továbbiakban "webáruház") üzemeltetjük.

2.3. Életkor. Az árukat 18 év feletti személyek vásárolhatják meg.

2.4. Ki tekinthető fogyasztónak. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki üzleti tevékenysége vagy hivatásának önálló gyakorlása keretén kívül adásvételi szerződést köt velünk, vagy más módon jogszerűen üzletet köt velünk (a továbbiakban "fogyasztó").

2.5. Ki tekinthető vállalkozónak. Vállalkozónak minősül minden olyan természetes személy vagy jogi személy (pl. kereskedelmi társaság, szövetkezet, intézmény), aki saját számlájára és felelősségére, kereskedelmi engedély alapján vagy más módon jövedelemszerző tevékenységet folytat azzal a szándékkal, hogy e tevékenységet nyereségszerzés céljából folyamatosan folytassa (a továbbiakban "vállalkozói tevékenység"). Ez a személy a vállalkozási tevékenysége során velünk adásvételi szerződést köt, vagy egyé módon jogszerűen jár el velünk (a továbbiakban "vállalkozó"). Ezért minden vásárló, aki a megrendelésben megadja a céges adatait, cégazonosítót és adószámot beleértve, jelen ÁSZF vállalkozókra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

2.6. Az ÁSZF megismerése és elfogadása. A megrendelés elküldésével (a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE ÉS FIZETÉS" gombra kattintva) Ön megerősíti, hogy az ÁSZF -et, beleértve a fogyasztóknak szóló tájékoztatót is, a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés megkötése előtt elolvasta, és kifejezetten elfogadja azokat a jelen visszaigazolás időpontjában érvényes és hatályos változatukban, ugyanakkor a vásárló köteles kifizetni a megrendelés végösszegét.

3. INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT

Kérjük, gondosan olvassa el ezt a részt, mielőtt nálunk vásárol.
3.1. Az eladó meghatalmazása és ellenőrző hatóságok.
Az Eladó kereskedelmi engedéllyel rendelkezik az áruk értékesítésére. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hatóság végzi saját hatáskörében. Az adatvédelmi felügyeletet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) végzi. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felügyeli többek között a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartását meghatározott körben.

3.2. Az árukról készült fényképek illusztratív jellege. A weboldalon található összes fénykép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

3.3. Áru, ár, költség. Az általunk a www.lolipop.hu webáruház honlapján kínált áruk és azok főbb jellemzőinek leírása a termék leírásban található. Az áruk árai tartalmazzák az áfát, beleértve a törvényes költségeket is. A telekommunikációs szolgáltatásokért nem számítunk fel többletköltséget (pl. ha telefonon veszi fel velünk a kapcsolatot a mi telefonszámunkon, akkor csak a szokásos telefonhívási díjat kell fizetnie).

3.4. Fizetési lehetőségek. Az általunk kínált fizetési módokat és szállítási lehetőségeket a megrendelési folyamat során részletesen ismertetjük. Ezek az információk megtalálhatók a weboldalunk is, a Szállítás részlegében: www.lolipop.hu/szallitas-es-fizetes.

3.5. A megrendelés kötöttsége. A megrendelés elküldésével a webáruházunkban a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE ÉS FIZETÉS" gomb megnyomásával a vásárló kötelező érvényű megrendelést hoz létre, amely a vásárlót fizetésre kötelezi. A megrendelés elküldése előtt a megrendelőnek lehetősége van a megrendelés felülvizsgálatára és javítására vagy módosítására, a jelen ÁSZF 6. pontjában részletesen leírtak szerint.

3.6. A megrendelő jogai a hibás teljesítésből. Az megrendelő hibás teljesítésből vagy szavatosságból eredő jogait és azok gyakorlásának feltételeit a jelen ÁSZF 11. pontja vagy a Reklamációs eljárásunk tartalmazza.

4. INFORMÁCIÓK A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT

Mindenkit örömmel látunk a honlapunkon! Ha fogyasztó, bizonyos jogok illetik meg Önt. Ezekről további információkat talál ebben a részben.

4.1.  Az adásvételi szerződéstől való elállás joga. A fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől (hacsak nincs másképp meghatározva) legkésőbb 14 napos határidőn belül, amely legkésőbb az adott időpontban kezdődik:

4.1.1.  adásvételi szerződés esetén az áru átvételének időpontjától; vagy

4.1.2  több darabban/részben történő szállítással kötött adásvételi szerződés esetén az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától; vagy

4.1.3.  rendszeresen ismétlődő áruszállításra vonatkozó adásvételi szerződés esetén az első áruszállítás átvételének időpontjától;

a fogyasztónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől a 4.1.1 - 4.1.3. cikkben meghatározott időpont előtt is, ha az adásvételi szerződéstől való elállási szándékát bármilyen egyértelmű nyilatkozattal, például az elállási nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával vagy a info@lolipop.hu e-mail címen történő értesítéssel, közli velünk.

4.2. Mikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől. A fogyasztó különösen a következő szerződésektől nem jogosult elállni:

4.2.1.  olyan áruk szállítása esetén, amelyeket a fogyasztó vagy harmadik személy kérésére alakítottak át és/vagy készítettek el;

4.2.2.  olyan áruk szállítása esetén, amelyek ára a pénzügyi piacok általunk nem befolyásolható ingadozásaitól függ, amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek;

4.2.3.  romlandó áruk és a szállítást követően más árukkal visszafordíthatatlanul összekeveredő áruk szállítása esetén;

4.2.4.  olyan lezárt csomagolású áruk szállítása esetén, amelyeket a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és amelyek higiéniai okokból nem küldhetők vissza, ha a fogyasztó megsértette az eredeti csomagolást;

4.2.5.  szállítástól, egy adott időpontban vagy egy adott időszak alatt;

4.2.6.  olyan szolgáltatások nyújtása esetén, amelyeket az elállási határidő lejárta előtt a fogyasztó előzetes kifejezett beleegyezésével teljes mértékben teljesítettünk.

4.3.  A fogyasztó kötelezettsége az adásvételi szerződéstől való elállásra. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, köteles legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni nekünk az adásvételi szerződés alapján beszerzett árut, amelytől elállt. A fogyasztó köteles az árut hiánytalanul, azaz az összes mellékelt tartozékkal, az összes dokumentációval együtt, tisztán, sértetlenül és lehetőség szerint az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben visszaküldeni vagy visszajuttatni, ahogyan azt átvette. Ha szolgáltatási szerződéstől való elállásról van szó, a fogyasztó kifejezett kérésére, és a 14 napos elállási határidő lejárta előtt már megkezdtük a teljesítést, a fogyasztó köteles az elállás időpontjáig nyújtott teljesítés árának arányos részét megfizetni nekünk.

4.4.  Áruk értékcsökkenése. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó felel a visszaküldött áru vagy a visszaküldött áru értékcsökkenéséért, amely az áru természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának megismeréséhez szükségesnél eltérő módon történő kezeléséből adódik. Abban az esetben, ha sérült vagy hiányos árut kapunk vissza, a kártérítési igényünket beszámítjuk az Ön által visszakövetelt vételárba. Mindig a konkrét esetet fogjuk értékelni, hogy megállapítsuk a kár mértékét, az áru romlását és meghatározzuk a megfelelő csökkentett értéket. Ezekről a lépésekről a fenti elektronikus címen (e-mailben) vagy telefonon tájékoztatjuk Önt.

4.5.  Visszaküldési cím. Kérjük, hogy az árut az Expandeco Kft. - Internet Business, 1142 Budapest, Tatai u. 95. címre küldje vissza. Az áru visszaküldésének költsége az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a vásárlót terheli.

4.6. A termék árának visszatérítése. Az elállási határidőn belüli elállás esetén kötelesek vagyunk a teljes összeget visszatéríteni a fogyasztónak, ugyanazon a fizetési módon, mint ahogy a pénzt megkaptuk, vagy a fogyasztó által megadott bankszámlaszámra, legkésőbb az elállást követő 10 napon belül. Felhívjuk figyelmét, hogy csak akkor vagyunk jogosultak visszatéríteni a pénzt, ha a visszaküldött áru sértetlenül beérkezett telephelyünkre.

4.7.  Panaszok. A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését a info@lolipop.hu e-mail címen keresztül végezzük.

4.8.  Peren kívüli vitarendezés. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére illetékes szervezet:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, József körút 6, HU-1088 Budapest, tel.: +3614594800, e-mail: nfh@nfh.hu, (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap), vagy
Gazdasági Versenyhivatal, Alkotmány u. 5., H-1391 Budapest 62, POBox 211, telefón: (0036) 1-472-8900, https://www.gvh.hu/.
Továbbá: Európai Fogyasztói Központ, József körút 6., Magyarország, H-1088 Budapest, tel.: +36/14594832, fax: +36/12102538, e-mail: info@magyarefk.hu, www.magyarefk.hu, a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: online vitarendezési rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

4.9. Tudjon meg többet a peren kívüli vitarendezésről. A peren kívüli vitarendezés csak a fogyasztó kezdeményezésére indítható, és csak akkor, ha a vitát nem sikerült közvetlenül az eladóval rendezni. A kérelmet legkésőbb attól az időponttól számított egy éven belül lehet benyújtani, amikor a fogyasztó először gyakorolta az eladóval szemben a vita tárgyát képező jogát. A fogyasztóvédelemről szóló 1996. évi LVII. törvény (634/1992. sz.) szerinti kötelezettségek teljesítésének felügyeletét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, József körút 6, HU-1088 Budapest, tel.: +3614594800, e-mail: nfh@nfh.hu, https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap is ellátja.

4.10.  Európai Fogyasztói Központ. Az online vitarendezési platform, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található, az eladó és a vásárló közötti, adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére használható.

4.11.  Választottbíróság. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint a fogyasztónak joga van a jogvita bíróságon kívüli rendezését kezdeményezni választottbíróságnál.

4.12.  Félrevezető vagy hiányos értékelések. Fenntartjuk a jogot, hogy ne tegyük közzé azokat a vásárlói értékeléseket, amelyek nem valósak, nem megfelelő és elfogadható kifejezéseket tartalmaznak, vagy nem kapcsolódnak a megvásárolt árukhoz.

4.13.  Vélemények feldolgozása. Az értékeléseket közvetlenül a webáruházunkon vagy az arukereso.hu webhelyen keresztül töltheti fel. Arról, hogy az arukereso.hu hogyan dolgozza fel ezeket a véleményeket, az adott közvetítő webhelyén talál információkat. A weboldalunkon közzétett vélemények feldolgozásának módjáról további információkat itt talál.

4.14.  A digitális tartalommal kapcsolatos tanulságok. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben digitális tartalmat értékesítünk, a megvásárolt digitális tartalomhoz a törvény által megengedett mértékben frissítéseket biztosítunk.

4.15.  Helytelen vagy hiányos információk által okozott kár. Kizárunk minden felelősséget a helytelen vagy hiányos tájékoztatás vagy tanácsadás által okozott károkért, különösen azokban az esetekben, amikor egy bizonyos eredmény elérése a tanácsadás címzettjének vagy más személyeknek a tevékenységétől, illetve ellenőrizhetetlen tényektől vagy véletlenektől függ.

5. FELHASZNÁLÓI FIÓK ÉS A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI

Szeretne regisztrálni nálunk? Remek! Itt megtalálja a regisztráció feltételeit és további információkat a felhasználói fiókjával kapcsolatban.

5.1.  Regisztráció. A felhasználói felülethez e-mailben történő regisztrációval és a webáruház weboldalán egy biztonságos jelszó megválasztásával férhet hozzá. Ezzel megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket a feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot.

5.2.  Felhasználói fiók működése. A fogyasztó a felhasználói felületéről ("Fiókom") rendelhet árut, követheti a megrendelések állapotát stb. (továbbiakban "felhasználói fiók").

5.3.  A valós és helyes információk megadására vonatkozó kötelezettség. A weboldalon történő regisztráció és rendelés során a vásárló köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A vásárló által a felhasználói fiókban és a rendeléskor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

5.4.  Felhasználói fiók letiltása. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és erős jelszóval biztosított. A fogyasztó köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat. A fogyasztó nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát. A felhasználói fiókot öt (5) sikertelen bejelentkezési kísérlet után letilthatjuk. Ezt biztonsági okokból tesszük, különösen a fogyasztó felhasználói fiókjával való visszaélés megakadályozása érdekében. Ha felhasználói fiókját letiltottuk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a info@lolipop.hu e-mail címen.

5.5.  Nem használt felhasználói fiók törlésére. A felhasználói fiókot törölhetjük, különösen, ha a fogyasztó több mint 1 évig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a fogyasztó megszegi a jelen ÁSZF -ben meghatározottak szerint az adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeit.

5.6.  Szükséges karbantartás. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen a szükséges karbantartás miatt.

6. MEGRENDELÉS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL

Itt megtudhatja, hogyan rendelheti meg termékeinket, és hogyan történik a rendelés.

6.1.  Árak. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg a webáruházban megjelennek. Ez nem korlátozza azt a lehetőséget, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössünk.

6.2.  Csomagolási és szállítási költségek. A weboldalon a rendelési folyamat során tájékoztatást adunk az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Ha a fogyasztó a megrendeléshez ajándékcsomagolást is hozzáadott, akkor ezt a szolgáltatást is meg kell fizetnie..

6.3.  Rendelési folyamat. Ha a fogyasztó árut kíván rendelni, akkor kitölti a webáruház weboldalán található megrendelőlapot (az árut "kosárba" teszi, kiválasztja az áru vételárának fizetési módját, megadja a számlázási címet és egyéb szükséges elérhetőségeket. A "raktáron lévő" megjelölésű áruk esetében ez egy kötelező érvényű, fizetésre kötelező megrendelés (a továbbiakban: "megrendelés"). A megrendelés leadásával a vásárló megerősíti, hogy elfogadja ezeket az általános szerződési feltételeket és elolvasta az adatvédelmi szabályzatunkat.

6.4.  A megrendelés elküldésének folyamata. A megrendelés befejezése előtt a fogyasztónak lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a megrendelésben szereplő adatok bevitele során elkövetett hibák észlelésére és kijavítására. A megrendelés elküldése a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gombra kattintással történik, és ezzel a megrendelési folyamat befejeződik. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Amennyiben a megrendelés feldolgozása során nyilvánvalóan hamis vagy hiányos adatokat észlelünk, a megrendelést elutasíthatjuk, amiről Önt e-mailben értesítjük. A szándékosan hamis vagy helytelen adatok megadása miatt a fogyasztó felelősséggel tartozhat az okozott károkért.

6.5.  Az áru tulajdonságai. A fogyasztó köteles a megrendelés véglegesítése előtt megismerkedni az áru jellemzőivel, típusával és ajánlott felhasználásával. A megrendelés kitöltésével a fogyasztó megerősíti, hogy elolvasta és megértette ezeket az információkat.

6.6.  Megrendelés további megerősítése. A megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költség) az eladó jogosult a fogyasztótól a megrendelés további megerősítését kérni (pl. e-mailben vagy telefonon), továbbá jogosult a fogyasztótól az árumennyiség megválasztásának helyességének tisztázását kérni.

6.7.  Az adásvételi szerződés megkötésének és a megrendelés visszaigazolásának időpontja. A megrendelést végrehajtó fogyasztó automatikus visszaigazolást kap tőlünk a megrendelés kézbesítéséről a felhasználói fiókjába, a megrendelésben vagy más űrlapunkon megadott e-mail címére (a továbbiakban: "fogyasztó e-mail címe"), vagy automatikus visszaigazolást küldünk szöveges üzenet formájában a fogyasztó telefonjára. Az adásvételi szerződés megkötése a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gomb megnyomásakor jön létre, amelyről a vásárlót a megrendelés visszaigazolásával azonnal értesítjük.

6.8.  Telefonos rendelés. Telefonon is lehet árut rendelni. Ha ilyen módon bonyolítja le a megrendelését, akkor a telefonhívás során megadott e-mail címre visszaigazolást kap tőlünk a megrendelés létrejöttéről, amely tartalmazza az áru teljes árát, valamint a megrendelő által kiválasztott áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Panaszkezelési Szabályzatot, a Személyes Adatkezelési Szabályzatot és az elállási űrlapot. Az adásvételi szerződés megkötésére a megrendelés kézhezvételéről szóló visszaigazolásnak a megrendelésben megadott e-mail címre történő kézhezvételének pillanatában kerül sor.

6.9.  Az Eladó és a Fogyasztó kötelezettségei. Az adásvételi szerződés megkötésével mi vállaljuk, hogy a megvásárolt árut kiszállítjuk, és lehetővé tesszük, hogy az áru tulajdonosa legyen, Ön pedig vállalja, hogy az árut átveszi, és az áru árát megfizeti nekünk.

6.10.  Az ÁSZF és az elállási űrlap másolatai. A fogyasztó e-mailben megkapja a megkötött adásvételi szerződés egy példányát, a vonatkozó ÁSZF-ben foglaltakkal módosított formában. A fogyasztó továbbá megkapja az adásvételi szerződéstől való, a törvényes határidőn belüli, elállásra szolgáló űrlapot.

6.11.  Kommunikációs eszközök. A fogyasztó beleegyezik az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközök használatába. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távkommunikációs eszközök használatával kapcsolatban a fogyasztónál felmerülő költségek (internetkapcsolati költségek, telefonhívás költségei) a fogyasztót terhelik, és nem térhetnek el az alapdíjtól.                          

7. ÁRAK ÉS A FIZETÉSI MÓDOK

Itt megtudhatja, hogy milyen fizetési és szállítási lehetőségek vannak.
7.1.  Ár. Az árak magyar forintban (HUF) értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

7.2.  Fizetési mód. Az áru árát, az áru szállításával kapcsolatos költségeket és a fizetési módokat mindig megtalálja az áru mellett és a Szállítás menüpontban itt: www.lolipop.hu/szallitas-es-fizetes. Az áru konkrét fizetési és szállítási módját a rendelési folyamat során választhatja ki.

7.3.  Az áruk árára vonatkozó foglaló. Előfordulhat, hogy a fogyasztótól előleg vagy más hasonló díjbekérő megfizetését kérjük.

7.4.  Szállítási költség. A fogyasztó a vételárral együtt köteles megfizetni nekünk az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben, valamint a választott fizetési módhoz kapcsolódó felárat. Hacsak kifejezetten másként nem határozzuk meg, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is. A megrendelés kötelező erejű teljesítése előtt a fogyasztót tájékoztatjuk a csomagolás és a szállítás költségeit is tartalmazó végleges árról.

7.5.  Kedvezmények az áruk árából. Az általunk a fogyasztóknak nyújtott kedvezmények az áruk árából nem kombinálhatók egymással.

7.6.  Az áruk irreális ára. Irreális 0 Ft-os ár feltüntetése vagy kifejezetten nem piaci ár feltüntetése esetén, ahol nem piaci árnak minősül a beszerzési árunk alatti ár, fenntartjuk a jogot, hogy az adott tételt kivegyük a megrendelésből. Erről a tényről a fogyasztót e-mailben tájékoztatjuk.

7.7.  A számla formája. A számlát a megvásárolt áruval együtt küldjük a fogyasztó címére.

7.8.  Jutalom a hűségért. A regisztrált vásárlók az első vásárlásukkor 5% kedvezményt kapnak a megrendelés teljes árából.

8. SZÁLLÍTÁSA, A SZÁLLÍTÁS HELYSZÍNE, AZ ELADÓNAK OKOZOTT KÁR, VALAMINT AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA SORÁN OKOZOTT

Itt megtudhatja, hogy mikor várhatja a termék kézbesítését, és hogyan fog eljutni Önhöz.

8.1.  Szállítási idő. Ha az áru raktáron lévőnek van feltüntetve, akkor vállaljuk, hogy legkésőbb a megrendelés feladásától számított 3 munkanapon belül kézbesítjük az árut. Ez a szállítási határidő nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket a fogyasztó kérésére módosítunk (ezekben az esetekben a szállítási határidő mindig egyedileg kerül egyeztetésre). A fogyasztó a szállítási határidőt a "Szállítás és fizetés" című részben találja meg. Néha előfordulhat, hogy a "raktáron lévő" megjelölésű áruk rövid időn belül elfogynak. Amennyiben az a helyzet állna elő, hogy az áru elfogyott, és nem tudjuk a megadott határidőn belül kézbesíteni a megrendelt árut, akkor felvesszük a fogyasztóval a kapcsolatot, hogy megállapodjunk a további teendőkről. Mindazonáltal igyekszünk a megadott szállítási határidőt betartani, és a megrendelést minden alkalommal a lehető leghamarabb eljuttatni a vásárlóhoz.

8.2.  Az áruk kézhezvétele. Fogyasztói megrendelőnek történő áruszállítás esetén az áru abban a pillanatban kerül átadásra, amikor a fuvarozó az árut a megrendelőnek az átadás helyén (általában a megrendelő által kijelölt átadási hely első ajtaja/kapuja) átadja. Az áru fogyasztó általi átvételének pillanatában a kárveszély és a vásárolt áru minőségének véletlen romlása a fogyasztóra száll át. Ha a fogyasztó az árut a fuvarozótól vette át, a vásárolt áru véletlen károkozásának és véletlen minőségromlásának kockázata abban a pillanatban száll át a fogyasztóra, amikor az az áruval rendelkezhet, de nem a megadott szállítási időpont előtt. A fogyasztó általi személyes átvétel esetén az árut a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt más személy által történő átvétel időpontjában kell átadottnak tekinteni.

8.3.  A szállítás módja, az áruk személyes átvétele. A fogyasztó választhat, hogy az árut a megrendelés során megadott szállítási áron bármely címre a velünk szerződött futárszolgálaton keresztül szállíttatja.

8.4.  Áruk küldése Magyarország területén kívül. A Magyar Köztársaság területén kívül is tudunk árut küldeni. Ebben az esetben a szállítási ár a tényleges körülményektől függ. A szállítási árat a fogyasztó számára egyedileg kiszámítjuk, és erről telefonon tájékoztatjuk. A megállapodás után módosítjuk a megrendelést, és megkezdjük a megrendelés feladását.

8.5.  A különleges szállítási mód költsége. Abban az esetben, ha a megrendelő különleges kérése alapján egy szállítási módban állapodnak meg, a fogyasztó viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

8.6.  Ismételt szállítás és az azzal kapcsolatos költségek. Abban az esetben, ha a megrendelő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell kiszállítani, a fogyasztó köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

8.7.  Kár, amely az eladónak az áru átvételének meghiúsulásával keletkezhet. Ha a fogyasztó az árut a fuvarozó általi átvételkor nem veszi át, az árut utólag visszaküldi az Eladónak, és ezzel egyidejűleg a fogyasztó az áru késedelmes átvételétől számított 14 napon belül nem áll el az adásvételi szerződéstől, az Eladó jogosult a fogyasztóval szemben követelni a fuvarozó által az áru Eladóhoz történő visszaszállításáért felszámított költségeket. Ez a költség az eladó számára olyan kárnak minősül, amelyet a fogyasztó jogi kötelezettségeinek megszegése okozott a Polgári Törvénykönyv 420. § (1) bekezdése értelmében. Ezzel egyidejűleg az Eladó jogosult 3 000 Ft (szó szerint: háromezer forint) tárolási díjat felszámítani, továbbá az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

8.8.  Az áru átvételének meghiúsulása a vállalkozóval szemben. Ha a vállalkozó nem veszi át az árut, amikor a fuvarozó kiszállítja azt, és az áru ezt követően visszakerül telephelyünkre, mint eladóhoz, jogosultak vagyunk a vállalkozó vevőtől követelni a fuvarozó által az áru címünkre történő visszaszállításáért felszámított költségeket. Ez a költség az eladónak a Polgári Törvénykönyv 420. § (1) bekezdése értelmében a vállalkozó vevő jogi kötelezettségeinek megszegésével okozott kárnak minősül. Ezzel egyidejűleg az Eladó jogosult 3.000 Ft (szó szerint: háromezer forint) tárolási díjat felszámítani, továbbá jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

8.9.  A beszámítható követelések lehetősége. Jogosultak vagyunk egyoldalúan beszámítani a tárolási költségek megtérítése iránti igényt és a fogyasztónak az ÁSZF ezen része szerinti jogi kötelezettségeinek megszegése miatti kártérítési igényt a fogyasztónak a vételár visszatérítése iránti igényével szemben a Polgári Törvénykönyv szerint.

8.10.  A fogyasztó kötelességei az áru átvételekor. A fogyasztó köteles az árut átvételkor megvizsgálni, és meggyőződni annak jellemzőiről (különösen arról, hogy a megfelelő típusú árut kapta-e, hogy az áru a megállapodás szerinti minőségű-e, hogy az áru a csomagolásában mindent tartalmaz-e, amit a leírás szerint tartalmaznia kell). Amennyiben a szállítmányt a fuvarozó láthatóan károsította, a fogyasztó köteles a szállítmány átvételének megtagadására a fuvarozótól. Nem vállalunk felelősséget a futárszolgálat által okozott károkért vagy az áru késedelmes kézbesítéséért, függetlenül a késedelem okától.

8.11.  Jogok a hibákból. A fogyasztó jogait a hibákból eredő jogok gyakorlása esetén a Panaszkezelési eljárásunk és a szlovák jog, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

9. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Itt azt a pontot írjuk le, ahol az áru az Ön tulajdonát képezi.

9.1.  A teljes vételár kifizetése. A vételár teljes kifizetéséig a vonatkozó adásvételi szerződésnek megfelelően az áru tulajdonjogát fogyasztóink számára fenntartjuk.

9.2.  Fenntartás vállalkozói ügyfelekkel szemben. A vállalkozói vevők esetében az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az Önnel szemben fennálló összes tartozásunk ki nem egyenlítettük. A vevő köteles a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruval kellő gondossággal rendelkezni, és azt saját költségén kellően biztosítani, kár esetén az új áru értékére.

10. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

10.1.  A fogyasztó joga az adásvételi szerződéstől való elállásra. A fogyasztó elállási jogára az adásvételi szerződéstől a jelen ÁSZF 4. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.

10.2.  Az adásvételi szerződéstől való elállásra csak a fogyasztónak van joga. Az vállalkozói vásárlók számára a jogszabályok által megengedett elállási joguk van az adásvételi szerződéstől. Az vállalkozói vásárlók nem jogosultak 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől, ez a jog csak a fogyasztót illeti meg. Amennyiben a vállalkozó vásárló az árut visszaküldi, és amennyiben ez nem a Polgári Törvénykönyv szerinti hibajog gyakorlása, jogosultak vagyunk a jelen ÁSZF 8.7. és 8.8. pontjai szerinti tárolási költségeket felszámolni, valamint felszólítjuk a vállalkozó vásárlót az áru visszavételére.

10.3.  Ha a fogyasztó nem fizeti ki a vételárat. Jogunk van elállni az adásvételi szerződéstől, különösen akkor, ha a fogyasztó nem fizette ki a vételárat hiánytalanul és időben.

10.4.  Készlethiány. Jogunk van elállni az adásvételi szerződéstől az áru készletének kifogyása vagy a megrendelt áru elérhetetlensége miatt.

10.5.  Ajándék. Ha az áruval együtt ajándékot is küldünk a fogyasztónak, az ajándékozási szerződés közöttünk és a fogyasztó között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándékra vonatkozóan hatályát veszti, és a fogyasztó köteles az ajándékot visszaküldeni részünkre.

11. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

Arra törekszünk, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk, de senki sem hibátlan. Ha sérült árut kapott, kérjük, olvassa el ezt a részt.

11.1.  A Polgári Törvénykönyvre hivatkozunk. A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok esetében az általánosan alkalmazandó jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyv, az irányadó.

11.2.  Panaszkezelési eljárás. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruk hibáival kapcsolatos felelősségünkkel kapcsolatban a Panaszkezelési eljárásunk tartalmazza.

12. ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK VISSZAVÉTELE

12.1.  Begyűjtése az Ön otthonában. Ha a tőlünk rendelt árut házhoz szállítással rendelte, akkor kötelesek vagyunk biztosítani, hogy a fogyasztó vásárló a háztartásból származó használt elektromos készülékeket, elektromos hulladékot, elemeket vagy akkumulátorokat átadhassa a szállítónak. Az ilyen visszavétel feltétele itt is az, hogy a vásárolt és visszaküldött elektromos berendezések darabszámának azonosnak kell lennie, valamint hasonló típusúnak és használatúnak (más szóval darabot darabért). Ahhoz, hogy ezt a visszavételt el tudjuk végezni, kérjük, hogy a megrendelésben - a megrendelés megjegyzésében / az elektromos berendezések visszavétele rovatban - jelezze, hogy milyen elektromos berendezéseket és milyen számban vagy méretben szeretne visszaküldeni..

12.2.  Hol lehet még leadni a régi elektromos berendezéseket? Az elektromos berendezéseket, elektromos hulladékokat, elemeket vagy akkumulátorokat az adott településen az ilyen hulladékok gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyeken is leadhatja.

12.3.  Miért fontos az elektromos berendezéseket meghatározott módon megsemmisíteni? Az elektromos berendezéseket nem szabad a vegyes hulladékba dobni. Ezzel megszegheti a hulladékról szóló törvényt és/vagy az ehhez kapcsolódó rendeleteket. Ezenkívül az ilyen elektromos berendezésekből és hulladékokból származó káros anyagok károsíthatják a környezetet vagy az emberi egészséget. A visszavétel és az újrahasznosítás során továbbá olyan elektromos berendezések és hulladékok keletkeznek, amelyek tovább használhatók új berendezések gyártásához.

12.4.  Utalvány. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. kormányrendelet (VIII.1.) szerint. Ha a fogyasztó/hulladéktulajdonos a hulladékká vált használt elektromos berendezést a forgalmazónak visszavételre vagy a forgalmazási helyen történő begyűjtésre felajánlja, a forgalmazó új elektromos berendezést, elektronikus berendezés vásárlása esetén vásárlási utalványt bocsát ki a Kormányrendelet 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott értékben az alábbi feltételek mellett:

a) az utalványon szereplő összeg alapulvételével adható kedvezmény nem haladhatja meg az új elektromos készülék fogyasztói vételárának 10 %-át;

b) egy utalvány csak egy új elektromos berendezés vásárlására használható fel;

c) az utalvány kizárólag új elektromos berendezés vásárlására váltható be az adott napon és a használt vagy leselejtezett elektromos berendezés átadása helyett;

d) az utalvány összege nem váltható be.

13. ADATVÉDELEM

Vásárlóink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A személyes adatok kezelésére és a kereskedelmi kommunikáció küldésére vonatkozó szabályokat adatvédelmi szabályzatunkban foglaltuk össze.
 
13.1.  Kereskedelmi üzenetek. A vásárló e-mail címére kereskedelmi üzeneteket küldünk, amelyekben kapcsolódó szolgáltatásokat kínálunk (kereskedelmi üzenetek az fogyasztóknak). Az e-mail cím személyes adatnak minősül, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kerül feldolgozásra kereskedelmi üzenetek küldése céljából, amelyek célja a hasonló termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítéséhez kapcsolódó jogos érdekünkön alapuló kereskedelmi üzenetek küldése. A fogyasztó bármikor leiratkozhat a kereskedelmi jellegű üzenetek küldéséről.

3.2.  Sütik. Mi úgynevezett sütiket használunk, amelyeket a végfelhasználó eszközén tárolhatunk (vagy beleegyezéssel, vagy jogos érdekeink védelme érdekében). A beállításokat közvetlenül a weboldalunkon állíthatja be, ahol a sütik használatáról is talál információkat.

14. VIS MAIOR

Mi történik, ha előre nem látható események miatt félbeszakadnak a szolgálataink?
 
14.1.  Mit jelent a vis maior. A jelen ÁSZF alkalmazásában vis maiornak minősül minden olyan akadály, amely az INTERNET BUSINESS s.r.o. akaratától függetlenül következik be, és megakadályozza az INTERNET BUSINESS s.r.o.-t kötelezettsége teljesítésében, amennyiben az INTERNET BUSINESS s.r.o.-tól ésszerűen nem várható el, hogy az akadályt vagy annak következményeit elhárítsa, leküzdje vagy előre lássa. A felelősséget kizáró hatások csak addig korlátozódnak, amíg az akadály, amelyhez a hatások kapcsolódnak, fennáll.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, BELEÉRTVE AZ IRÁNYADÓ JOGOT ÉS HATÁSKÖRÖKET

15.1.   A fogyasztói jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettség. Amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezései és a fogyasztók védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések között nem szándékos ellentmondás áll fenn, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak, és az Eladó vállalja azok betartását.

15.2.  Az ÁSZF érvénytelen vagy hatástalan rendelkezése. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy semmissége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

15.3.  Nemzetközi tényező. Nemzetközi tényező fennállása esetén megállapodunk abban, hogy a közöttünk fennálló jogviszonyra a Szlovák Köztársaság joga, különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ("Róma I.") 3. cikkével összhangban történő jogválasztással azonban a fogyasztó nem fosztható meg a Róma I. 6. cikkének 2. bekezdése értelmében a szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga által biztosított védelemtől.

15.4.  A Bécsi Egyezmény kizárása. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten kizárják az ENSZ az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, vagy más néven Bécsi Egyezmény) alkalmazását, az említett egyezmény 6. cikkével összhangban.

15.5.  Jogviták és igazságszolgáltatás. A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy az adásvételi szerződésből eredő, nemzetközi tényezőt is tartalmazó viták rendezésére mindig a Szlovák Köztársaság székhelyünk szerint kijelölt helyi bírósága rendelkezik helyi illetékességgel. Ez nem érinti a fogyasztók külön jogszabályok szerinti jogait. Az adásvételi szerződés nyelve a szlovák.

15.6.  Termék visszaküldés űrlap. Az elállási nyilatkozat a jelen ÁSZF szerves részét képezi.

15.7. Adásvételi szerződés archiválása. Az ÁSZF által módosított adásvételi szerződést elektronikus formában archiváljuk, ez harmadik fél számára nem hozzáférhető..

15.8.  Az adásvételi szerződés megkötésének eltérő feltételei meghatározása. Az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF-től eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben egyeztethetők. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az ÁSZF rendelkezéseivel szemben.

15.9.  ÁSZF elfogadásának feltétele az adásvételi szerződés megkötéséhez. Ezen ÁSZF elfogadása önkéntes, de szükséges a felhasználói fiók vagy megrendelés fogyasztó általi létrehozásához.

15.10.  ÁSZF érvényessége. A jelen ÁSZF 2023. november 01-től érvényes, és a korábbi feltételeket helyettesíti.
Beolvasás ...